ข่าวสารและโปรโมชั่น

เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. เวลา 15.52 น. คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะบริหารและพนักงาน ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น เวลา 89 วินาที

more detail

มื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้แทนบริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด โดย คุณวิจารณ์ ถิระวันธุ์ ผู้จัดการทรัพยากร ร่วมด้วยหัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและทีมงาน ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้กับแรงงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,500 ดอก ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้เพื่อ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ ร่วมถวายพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางบริษัท ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่พนักงาน ซึ่ง ได้เชิญวิทยากรฝึกอบรมและได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยเริ่มประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ 5 สัปดาห์

more detail

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พ.ย 2559 เวลา 14:00 น. ผู้บริหารคุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัด ร่วมด้วยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนกระดาษรีไซเคิล 100 รีม ในโครงการ"ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปี2559" ทางทีมงานจะเดินทาง ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

more detail

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คุณกำพล รักน้อย ผู้จัดการส่วนโครงการ และคุณสุขฤทัย แก้วพิมพา หัวแผนกควบคุมคุณภาพ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องทวารวดี บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการฯ ในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการของผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนของบริษัทเทพพัฒนากระดาษนั้นได้จัดนิทรรศการเรื่องเชื้อเพลิงทดแทน ที่ได้นำเศษพลาสติกกับเศษกากตะกอนที่เป็นเยื่อกระดาษมาทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

more detail