สนับสนุนโครงการ ประชารัฐปทุมธานีช่วยชาวนาขายข้าว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 คุณกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารบริษัทเทพพัฒนากระดาษ จำกัดได้สนับสนุนโครงการ ประชารัฐปทุมธานีช่วยชาวนาขายข้าว โดยนำข้าวหอมมะลิ จากชาวนามาจำหน่ายในสถานประกอบการ บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด จำนวน 1 ตัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดจุดจำหน่าย 2 จุด หน้าบริษัทและในบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงพนักงานบริษัท โดยขายข้าว 1 ตันหมดในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง