ร่วมพิธีเปิดโครงการ"ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8"
เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางเข้าร่วมร่วมพิธีเปิดโครงการ"ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 8" ที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรรมราช พัทลุง และตรัง รวม 7 โรงเรียนในภาคใต้ เพื่อมอบ สื่อการเรียนการสอน จักรยาน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ ซึ่งทางเราได้รวบสนับสนุนผลิตกระดาษรีไซเคิล Think Earth โรงเรียนละ 120 รีม จำนวน 7 โรงเรียนในครั้งนี้ด้วย