ผู้บริหารฯ คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ Think Earth กระดาษรีไซเคิล ในโครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) จัดพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education) ภาคกลาง และพิธีมอบจักรยาน ภายใต้โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มาเป็นประธานในพิธีเปิด