สนับสนุนโครงการเปิดสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและหลักสูตรนายสิบชั้นต้นตทหารการสัตว์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด นำโดย คุณอมร สัมฤทธิ์สุขสันต์ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ / คุณสรัญญา สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม และคุณยุภา สัมฤทธิ์สุขสันต์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล ร่วมมอบผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล Think Earth จำนวน 100 รีม เพื่อสนับสนุนโครงการเปิดสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและหลักสูตรนายสิบชั้นต้นตทหารการสัตว์ ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยโครงการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความสำคัญการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสอดแทรกแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร