กรรมการผู้จัดการฯ ร่วมพิธีเปิดเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมในงานพิธีเปิดเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่การแสดงปี่พาทย์มอญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา มีวงปี่พาทย์มอญแสดง 22 วง ผู้เล่นจำนวน 250 คน และจุดเด่นของงานที่มาแพ้การแสดงปี่พาทย์มอญทุกคนภายในงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงกรรมการผู้การ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ปทุมธานีในครั้งนี้ด้วย