ร่วมสนับสนุนเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ปทุมธานี
บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด ร่วมสนับสนุนการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานี ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3- 9 เมษายนนี้ ณที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานีด้วยการออกบูธ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ThinkEarth Paper โดยได้นำกระดาษรีไซเคิล ถนอมสายตา ไปจัดแสดงและจำหน่ายในงาน ซึ่งได้รับการตอบรับและสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างมาก และภายในงานมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ รายย่อย และผู้ผลิตสินค้าโอท็อปนำสินค้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานฉลอง 200 ปีปทุมธานี เป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ และส่งเสริมสินค้าของดีเมืองปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น