ร่วมสนับสนุนพิธีปิดโครงการ ปทุมร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 พ.ย.58 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายพัฒนะ งามสูงเนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยบริษัทร่วมในพิธีปิดโครงการ ปทุมร้อยใจ ร้อยรีม ร้อยโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้านนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมจำนวน 119 โรงเรียน ทั้งนี้จะให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง 3R reduce reused recycled โดยวิทยากรจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบกระดาษ recycled 100% โรงเรียนละ 100 รีม รวม 12,000 รีม รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล สอดแทรกจิตสึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเยาวชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรู้คุณค่า.ซึ่งได้มีบริษัทร่วมสนับสนุนด้วยการจัดบูธกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย