ร่วมโครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 7” โรงเรียนบ้านระกาย
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กรรมการผู้จัดการ คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ พร้อมด้วยหัวหน้ากิจกรรม CSR คุณสรัญญา สุขสวัสดิ์ร่วมโครงการส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 7 ณ โรงเรียนบ้านระกาย จ.นครราชสีมา โดยทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกระดาษรีไซเคิลจำนวน 100 รีมให้โรงเรียนตามโครงการ