ร่วมส่งมอบมอบห้องสมุด ส.อ.ท. ที่โรงเรียนอนุาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 กรรมการผู้จัดการ คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ พร้อมด้วยหัวหน้ากิจกรรม CSR คุณสรัญญา สุขสวัสดิ์ ร่วมส่งมอบห้องสมุดในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 7 ประจำปี 2559 โดยมี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี โดยให้การสนับสนุนกระดาษรีไซเคิล think earth paper ทั้งนี้ร่วมมอบห้องสมุดที่มีทั้งหนังสือ สื่อเสริมทักษะ อุปกรณ์กีฬา จักรยานและทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาวง จ.อุทัยธานีซึ่งนับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 47 ที่ได้รับมอบห้องสมุดจากโครงการฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนขนมและนมจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี มาแจกให้แก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย