ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่หน่วยงานในชุมชนเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 พร้อมเตรียมกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า