กระดาษการ์ดสี
กระดาษการ์ดสี
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, สีส้ม
o สีอื่น ตามที่ลูกค้าต้องการ
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 230-500 แกรม