สนับสนุน งานวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่องาน "วิ่งสู่อนาคต”
สนับสนุน งานวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่องาน "วิ่งสู่อนาคต”
เมื่อวันที่ 11 มีนาคา 2561 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ร่วมงานวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่องาน "วิ่งสู่อนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น ”องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร” ทั้งนี้ บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน ประกันอุบัติเหตุนักวิ่งทุกคนที่ร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้ "โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education)” ปี 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในประเทศไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และบรรลุผลสำเร็จด้านวิชาการ