กระดาษถนอมสายตา
กระดาษถนอมสายตา
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
o 70, 80 แกรม