กระดาษปอนด์สี
กระดาษปอนด์สี
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, ถนอมสายตา
o สีอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 34x24 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 45-110 แกรม