กระดาษรีมใหญ่
กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบแป้ง)
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 230-500 แกรม
กระดาษการ์ดสี
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, สีส้ม
o สีอื่น ตามที่ลูกค้าต้องการ
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 230-500 แกรม
กระดาษถนอมสายตา
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
o 70, 80 แกรม
กระดาษปอนด์สี
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, ถนอมสายตา
o สีอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 34x24 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 45-110 แกรม
กระดาษปอนด์ขาว
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 24x35 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 45-110 แกรม
กระดาษปรู๊ฟท์คั่นกระจก
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
o 35, 48 แกรม
กระดาษคั่นทั่วไป
o ขนาดมาตรฐาน 23.5x31 , 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 35 แกรม
กระดาษขาวบาง
o ขนาดมาตรฐาน 10x15 , 10x30 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 20 แกรม