คุณรู้หรือไม่ว่าการใช้กระดาษรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนอย่างไร


       ในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน จากเยื่อไม้บริสุทธิ์ (Virgin pulp) นั้นจะต้องใช้
 • - ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี จำนวน 17 ต้น
 • - กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • - น้ำ 31,500 ลิตร และปล่อยคลอรีนเป็นของเสียสู่สิ่งแวดล้อมประมาณ 7 กิโลกรัม

       แต่การผลิตกระดาษรีไซเคิลนั้นจะใช้เศษกระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษใหม่โดยจะลดขั้นตอน และพลังงาน ในการผลิตลง ซึ่งการผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ตัน จากเศษกระดาษจะลด

 • - การตัดต้นไม้ 17 ต้น
 • - การใช้กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • - การใช้น้ำมันเตา 300 ลิตร
 • - การใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์ลิตร
 • - การใช้สารคลอรีนฟอกเยื่อกระดาษ 5 กิโลกรัม
 • - การนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ 25,000 บาท
 • - ขยะกระดาษ 1 ตัน
 • - ค่ากำจัดขยะ 1,000 บาท/ตัน

       นอกจากนี้การผลิตกระดาษรีไซเคิล ยังเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เห็นได้ชัดว่าเราสามารถ ลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เคมี และลดขยะลงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง