MY MENU

กระดาษคละสี A4 Think Earth
● มี 4 สี : เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้า
● เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน
● ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้
● ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking) แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
● ขนาด A4 น้ำหนัก 70, 80 แกรม