MY MENU

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Think Earth
คุณสมบัติ
● ถนอมสายตา ลดแสงสะท้อนช่วยให้การอ่านสบายตาขึ้น
● เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน
● ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้
● ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking)แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
● ขนาด A4 น้ำหนัก 70,80 แกรม