กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Think Earth
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Think Earth
คุณสมบัติ
o ถนอมสายตา ลดแสงสะท้อนช่วยให้การอ่านสบายตาขึ้น
o เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน
o ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้
o ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking)แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
o ขนาด A4 น้ำหนัก 70,80 แกรม