กระดาษคละสี A4 Think Earth
กระดาษคละสี A4 Think Earth
o มี 4 สี : เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้า
o เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน
o ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้
o ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking)แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
o ขนาด A4 น้ำหนัก 70,80 แกรม